Pilotknit Sport Wear

ดำเเนินธุรกิจเกี่ยวกับ รับผลิตเสื้อผ้าต่างๆคุณภาพสูง เริ่มนำเนินกิจการตั้งแต่ พ.ศ 2519 ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี และบริษัท เครือกว่า 5 บริษัท Yong UDom,Y.U.D,Pilotknit,Hitech และ Bangkok Label เรามีความมั่นใจอย่างมาก ในการให้บริการที่มีคุณภาพและสินค้าที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า เพื่อความพึ่งพอใจแก่ลูกค้าและด้วยลูกค้าจาก ทั่วโลกให้ความมั่นใจ ในคุณภาพ กว่า 20 แบรดน์ ชั้นนำ เช่น Nike Reebok Levi's Golfsmith Wacoal และอีกมามายให้ความไว้วางใจใน คุณภาพ และเราจะไม่หยุดพัฒนา เพื่อจุดประสงค์ของลูกค้า เพราะลูกค้าคือสิ่งสำคัญ . more ...